Wie zijn wij?

Herstel is van iedereen! Je verder ontwikkelen of je staande houden en een zinvol leven leiden is een uitdaging voor veel mensen. Wij zien dat lotgenotencontact een sterk middel kan zijn om inspiratie op te doen voor persoonlijk herstel. In de werkplaats is er volop gelegenheid om samen thema’s te kiezen en samen te leren!

Hoe kun je de draad oppakken na een periode van ziekte? Hoe ga je je leven inrichten als het is veranderd? Hoe ga je om met verlies van je baan, verlies van je huis of na een scheiding als gevolg van een lichamelijke of psychische kwetsbaarheid?

In de herstelwerkplaats treffen wij elkaar voor het uitwisselen van ideeën het stellen van vragen en inbreng van sprekers. De begeleiding bestaat uit gelijkwaardig contact met een ervaringswerker en een vrijwilliger die zorg dragen voor een veilige sfeer.