Wat is Herstel?

Herstel is een proces, geen doel op zichzelf. Het is een houding, een strategie om de dag en de dagelijkse dingen de baas te worden. Voor mij betekent herstel dat ik weet dat ik bepaalde beperkingen heb en dat er geen dingen zijn die ik niet kan. Maar in plaats van toe te staan dat ik daardoor wanhopig word en het hoofd in de schoot leg, heb ik geleerd: Als ik weet wat ik niet kan, ontdek ik ook wat ik wel kan.

Pat Deegan, 1993

Een verhaal van hoop

De gebarsten emmer

Een verhaal uit India over een nuttige gebarsten emmer

Een waterdrager in India had twee grote emmers; elke emmer hing aan één kant van een juk dat hij over zijn schouders droeg. Eén van de emmers had een barst en de andere emmer was in perfecte staat. Terwijl die tweede emmer aan het einde van de lange weg tussen de rivier en het huis van de meester een volle portie water afleverde was tegen die tijd de gebarsten emmer nog maar half vol.
Lees verder

Een ander verhaal: Iets kantelen

Herstel is van iedereen! Je verder ontwikkelen of je staande houden en een zinvol leven leiden is een uitdaging voor veel mensen. Wij zien dat lotgenotencontact een sterk middel kan zijn om inspiratie op te doen voor persoonlijk herstel. In de werkplaats is er volop gelegenheid om samen thema’s te kiezen en samen te leren!

Zelfstigma

Herstelfasen

Zelfhulp, bron van kracht